اطلاعیه شماره ۷: دستور کار عوامل اجرایی در مورد داوطلبان نابینا، ناشنوا و معلول جسمی و حرکتی


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل